OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 • Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem ve maddelerine göre 10 OCAK 2018 Çarşamba günü Sosyal Bilimler Lisesinde saat 19.00 da çoğunluk sağlanmaması halinde 17 OCAK 2017  Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

   

  G  Ü  N  D  E  M

  1.Açılış ve Yoklama.

  2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

  3.Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).

  4.2015 – 2018 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

  5.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

  6.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.

  7.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

  8.2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

  9.Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

  10.Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

  11.Dilek ve Temenniler.

  12.Kapanış.