Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tekirdağ Şubesi 

Telefon: 0 (282) 262 53 39

Mobil: 0 (554) 492 33 83

Eposta:

tffhgdtekirdagsubesi@gmail.com

Ertuğrul Mah. Rakoczi Cad.

No:4 Süleymanpaşa / Tekirdağ

TFFHGD TEKİRDAĞ ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TFFHGD TEKİRDAĞ ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tekirdağ Şubesinin 14. Olağan Genel Kurul Topantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerine göre 08 OCAK 2024 Pazartesi günü Saat 18.30’da ASKF Toplantı salonuda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 15 OCAK 2024 Pazartesi günü ayn saat ve yerde yapılacaktır.
GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. Divan Heyetinin Teşkili (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).
 4. 2021-2024 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.
 5. 2021-2024 Faaliyet Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.
 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.
 7. 2024-2027 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası . Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.
 8. Derneğin Zorunlu Giderlerinin karşılanabilmesi İçin Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesinti Miktarlarının Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.
 9. Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE Personelin Farklı şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır.) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi ve Oya Sunulması
 10. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.
 11. Dilek ve Temenniler.
 12. Kapanış
Previous Post